Noć koja je promijenila baseball

Do 28. rujna 2011. malo tko se usudio reći da je baseball, koliko god tradicionalan, lijep i zanimljiv mu bio, jednako uzbudljiv kao football, košarka ili hokej. Ali onda su se dogodile Utakmice 162 i u samo dva sata baseball je promijenio sve.

[...]