Uzmi novac i bježi

Slogan NCAA, organizacije koja okuplja američke studente sportaše, je da “se na sveučilištima Amerike preko 360.000 studenata bavi sportom te će gotovo svi postati profesionalci u nečemu nevezanom za sport”. Naglasak je na obrazovanju, kažu. Diploma je ono najbitnije, ono što ostaje za cijeli život…

[...]